Η Κοινότητα

Καλώς ορίσατε στην Κοινότητα Ανάπτυξης!

Η Κοινότητα Ανάπτυξης είναι μια διεπιστημονική ομάδα που τα μέλη της λειτουργούν με γνώμονα την καινοτομική συνεργασία και το ομαδικό πνεύμα. Οι σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ των συνεργατών, έχουν κοινό παρανομαστή την αλληλέγγυα συνείδηση και το ποιοτικό αποτέλεσμα.

Τα μέλη της Κοινότητας Ανάπτυξης εντοπίζουν επαγγελματικές ευκαιρίες σε ιδιωτικές εταιρίες, φορείς ή Οργανισμούς με στόχο να σχεδιάσουν και να υποβάλουν μια ολοκληρωμένη πρόταση. Η υλοποίηση και παρακολούθηση του έργου αποτελεί προϊόν συλλογικής εργασίας.

Η διαδικασία που ακολουθείται κατά την ανάληψη ενός έργου είναι ο καταμερισμός των εργασιών από τον ανάδοχο σύμφωνα με την εκδήλωση ενδιαφέροντος των συνεργατών και τα γνωστικά αντικείμενα τους. Στη συνέχεια ακολουθεί ο ορισμός ενός συντονιστή που αναλαμβάνει τη γενική εποπτεία του έργου μέχρι το στάδιο της παράδοσης. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του έργου κάθε μέλος συμβάλλει σύμφωνα με την ειδικότητά του, τις δεξιότητες του και την εμπειρία που διαθέτει.

Τα μέλη της Κοινότητας Ανάπτυξης είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, εργαζόμενοι σε εξαρτημένη θέση εργασίας, φοιτητές σε έρευνα ή άνεργοι που ενεργοποιούνται ανά περίσταση. Στην πλειοψηφία τους είναι άτομα που βασίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα στη συλλογικότητα και στη συνέργεια. Αναζητούν συνειδητά την καινοτομία και την υψηλή ποιότητα τόσο κατά την οργανωσιακή διαδικασία όσο και κατά το στάδιο της παράδοσης ενός έργου.

Η Κοινότητα Ανάπτυξης είναι ένα ζωντανό κύτταρο που δραστηριοποιείται σε ένα μεγάλο φάσμα έργων και αναθέσεων. Η διεπιστημονική της ομάδα είναι ανοιχτή σε νέες προτάσεις και συνεργασίες. Τα νέα μέλη της Κοινότητας έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν σε ένα περιβάλλον όπου μπορούν να αλληλεπιδράσουν, να ανταλλάξουν ιδέες και προτάσεις, να εντοπίσουν και να συμμετάσχουν σε έργα μεγάλης κλίμακας.

Στόχος μας είναι κάθε έργο που φέρει τη «σφραγίδα» της Κοινότητας Ανάπτυξης, να ανταποκρίνεται στις πλέον σύνθετες και καινοτόμες απαιτήσεις που χαρακτηρίζουν την εποχή μας.