Οι Άνθρωποι

Το ανθρώπινο δυναμικό της Κοινότητας Ανάπτυξης αποτελείται από ελεύθερους επαγγελματίες και εργαζόμενους σε εξαρτημένη θέση εργασίας. Τόπος διαμονής τους είναι η Ελλάδα ή το εξωτερικό. Είναι άτομα που βασίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα στη συλλογικότητα και στην ομαδική εργασία. Αναζητούν την καινοτομία και την υψηλή ποιότητα τόσο κατά την οργανωσιακή διαδικασία όσο και κατά το στάδιο της παράδοσης ενός έργου.

Στο πλαίσιο της Κοινότητας, κάθε συνεργάτης μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του είτε ως μονάδα είτε ως σύνολο μέσω της οντότητας της Κοινότητας. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου, κάθε αίτημα εξετάζεται αναλυτικά προκειμένου να επιλεγεί η καταλληλότερη ομάδα επαγγελματιών που θα ανταποκριθεί επιτυχώς στις ιδιαιτερότητες του έργου. Η ευθύνη ενός άρτιου αποτελέσματος αποτελεί σαφή δέσμευση της Κοινότητας Ανάπτυξης.