Δημοσιεύσεις

Γωγώ Παπαδοπούλου, “Team Building ναι, αλλά με στόχο τη συνέργεια και όχι μόνο την καλή συνεργασία

Γωγώ Παπαδοπούλου, “To Team Building σε ερωτήσεις”

Γωγώ Παπαδοπούλου, Συγγραφή εγχειριδίου για τη διδασκαλία Logistics management – Εφοδιαστική αλυσίδα