Εργονομία Κατασκευές

Εργονομία Κατασκευές

Η διεπιστημονική ομάδα συνεργατών της Κοινότητας Ανάπτυξης, αναλαμβάνει μελέτες, σχεδιασμούς, κατασκευές, ανακαινίσεις,  αναδιοργανώσεις επαγγελματικών χώρων και γραφείων με στόχο:

  • την αποδοτικότερη εργασία του προσωπικού
  • την οικονομία χώρου και  χρόνου
  • την ενίσχυση του εταιρικού προφίλ

Μετά από έρευνα αναγκών κατά την οποία διεξάγονται επιτόπου βιντεοσκόπηση της εταιρικής καθημερινότητας, συνεντεύξεις με το προσωπικό, συνεντεύξεις και ερωτηματολόγια προς τους πελάτες, η Κοινότητα-Ανάπτυξης προτείνει λύσεις σε όλα τα κρίσιμα πεδία.
Επίσης, η ομάδα αναλαμβάνει τον σχεδιασμό καινοτόμων κατασκευών, και εξειδικευμένων υποδομών και επίπλων που εξυπηρετούν στοχευμένες ανάγκες επιχειρήσεων ή ιδιωτών.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας