Ευρωπαϊκά προγράμματα / χρηματοδοτήσεις

Η Κοινότητα Ανάπτυξης αναλαμβάνει τη συγκρότηση φακέλου και την υποβολή προτάσεων για τη διεκδίκηση χρηματοδότησης μέσω Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Μια ομάδα έμπειρων συμβούλων, με πολυετή παρουσία στον χώρο των επιδοτήσεων, παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση σε κάθε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προκειμένου ο νέος επιχειρηματίας ή η υφιστάμενη επιχείρηση να ανταποκριθεί με επιτυχία στις προκλήσεις του σύγχρονου επαγγελματικού περιβάλλοντος και της διεθνοποιημένης αγοράς.

Στόχος του έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού της Κοινότητας Ανάπτυξης είναι η σφαιρική αντιμετώπιση των αναγκών κάθε επιχείρησης ή επιχειρηματικής ιδέας και η παροχή εξειδικευμένων και συγχρόνως ολοκληρωμένων λύσεων.

Βασικός γνώμονας της Κοινότητας είναι η καινοτόμος προσέγγιση και η παρακολούθηση του έργου τόσο κατά την προετοιμασία και υλοποίηση όσο και κατά τη μετέπειτα πορεία του.

Οι σχέσεις που αναπτύσσει η Κοινότητα Ανάπτυξης συνεπάγονται μακροχρόνιους δεσμούς. Συνοδεύουμε την επιχείρηση από το ξεκίνημα της μέχρι την εδραίωση της στο άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον του σήμερα.

Στην Κοινότητα, επενδύουμε στην ανάπτυξη επιχειρήσεων με στόχο την ουσιαστική βιωσιμότητα  και τον μακροπρόθεσμο ορίζοντα.  Μαζί φροντίζουμε, ώστε κάθε σας βήμα, να εγγυάται ένα επιτυχές αποτέλεσμα για την επιχείρηση, ξεκινώντας από το αρχικό στάδιο μέχρι την αποτελεσματική διείσδυση στην αγορά, τα δίκτυα συνεργασίας και την εξωστρέφεια.

 

Προγράμματα:

ΕΣΠΑ

Πρόγραμμα “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές”

Πρόγραμμα “Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών”

Πρόγραμμα “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης”

Πρόγραμμα “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”

 

HORIZON 2020

ERASMUS +

CREATIVE EUROPE