Συμβουλευτική Επιχειρήσεων

Οι συνεργάτες της Κοινότητας-Ανάπτυξης παρέχουν υπηρεσίες προσωπικής και ομαδικής συμβουλευτικής. Η κάθε περίπτωση προσεγγίζεται από ένα άρτιο σύνολο συνεργατών που αναλαμβάνει να καταγράψει και να αναλύσει τις ανάγκες των ενδιαφερομένων. Στόχος μας είναι η ικανοποίηση των απαιτήσεων μέσω εξειδικευμένων προτάσεων και λύσεων.

Το φάσμα της συμβουλευτικής επιχειρήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα πεδία:

Οικονομικά:

  • Μελέτη οικονομικής κατάστασης και διαφαινόμενων προοπτικών
  • Διαμόρφωση και κατάθεση προτάσεων περιορισμού εξόδων, αναπτυξιακών σεναρίων και διαχείρισης ανθρώπινου πόρου με στόχο τη βελτιστοποίηση του παραγόμενου έργου
  • Δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου (Βusiness Plan) βασισμένο στις εξατομικευμένες απαιτήσεις των ενδιαφερομένων (ιδιωτών ή εταιριών)

Management/Ανθρώπινο Δυναμικό

  • Υποστήριξη των διευθυντικών στελεχών σε τομείς γενικής συμβουλευτικής, εξειδικευμένων projects, διαχείρισης του stress, επιβολής αποφάσεων, δημιουργίας εικόνας κύρους
  • Υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού σε επίπεδο team building, αναδιαμόρφωσης οργανογράμματος και επιμερισμού εργασιών, συμμετοχικής λήψης αποφάσεων, ενδυνάμωσης και παρακίνησης
  • Δημιουργία συστήματος αξιολόγησης και υποστήριξη κατάλληλων στρατηγικών για να γίνει αποδεκτό από το προσωπικό

Marketing / Social media

  • Δημιουργία Marketing plan προσαρμοσμένο στις πραγματικές δυνατότητες και διαθέσεις των ιδιοκτητών – μετόχων
  • Δημιουργία/Αναβάθμιση και παρακολούθηση Ιστοσελίδας και Μέσων Δικτύωσης (Social media)
  • Υποστήριξη των πωλητών. Προσωπική παρουσία (ζωντανή ή μέσω διαδικτύου), συμβουλευτική στα meetings και δειγματοληπτική παρουσία μαζί με τους πωλητές σε επιλεγμένο πελατολόγιο.
  • Επιτόπου έλεγχος και εκτίμηση προβλημάτων που επηρεάζουν τις πωλήσεις τα καταστήματα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας