Υπηρεσίες για ιδιώτες

Η Κοινότητα Ανάπτυξης αξιοποιεί τους συνεργάτες και τα μέλη της προκειμένου να παράσχει μια πληθώρα υπηρεσιών σε ιδιώτες. Τα εργαλεία της διαπροσωπικής συμβουλευτικής, των ψυχομετρικών τεστ, της ανάλυσης των  τάσεων της αγοράς και των θέσεων εργασίας βρίσκουν εφαρμογή στις σύγχρονες ανάγκες του ατόμου.

Επίσης, η ίδια η Κοινότητα Ανάπτυξης παρέχει υπηρεσίες προς τα μέλη και τους συνεργάτες της. Η μεμονωμένη ή συνολική χρήση των υποδομών της είναι δυνατή σύμφωνα με τις ανάγκες της ομάδας ή του ατόμου. Οι ίδιες παροχές ισχύουν για επαγγελματίες, άτυπες ομάδες και ΜΚΟ που αποτελούν μέλη της Κοινότητας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας