Χρήση Υποδομών

Η Κοινότητα Ανάπτυξης παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη της αλλά και σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε ποικίλους τομείς, να κάνουν μεμονωμένη ή συνολική χρήση των υποδομών της. Οι ίδιες παροχές ισχύουν για άτυπες ή τυπικές ομάδες και ΜΚΟ.

Τα γραφεία, ο συνεδριακός χώρος και η υλικοτεχνική υποδομή προσφέρονται ωριαία για επαγγελματικές συναντήσεις, συνεδρίες, παρουσιάσεις, εισηγήσεις και άλλες ομαδικές δράσεις.

Η Κοινότητα στεγάζεται σε μια κλασσική αθηναϊκή μονοκατοικία στην καρδιά της πόλης, εξασφαλίζοντας εύκολη πρόσβαση για τους ενδιαφερόμενους εντός και εκτός Αθηνών.

Τα οφέλη που εξασφαλίζονται είναι αμοιβαία. Ο επαγγελματίας επιτυγχάνει την επιστημονική συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη, ενώ ο αποδέκτης των υπηρεσιών της Κοινότητας έχει τη δυνατότητα, να έρθει σε επαφή με μια πληθώρα ειδικών από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα που μπορούν να καλύψουν εξειδικευμένες ανάγκες.

Η ευελιξία των επιλογών που προσφέρει η Κοινότητα Ανάπτυξης είναι απόλυτα προσαρμοσμένη στις ανάγκες του σύγχρονου επαγγελματία.

Με άλλα λόγια, οι συνεργάτες με έδρα την ευρύτερη περιοχή εκτός των Αθηνών μπορούν να πραγματοποιούν τις έκτακτες επαγγελματικές συναντήσεις, οι οποίες κρίνεται αναγκαίο να διενεργηθούν στην Αθήνα, εντός των κόλπων της Κοινότητας. Με αυτόν τον τρόπο, αποκτούν μια διαθέσιμη επικουρική έδρα και εξυπηρετούν τις ανάγκες των πελατών τους σε όλο το λεκανοπέδιο.
Επίσης, οι νέοι επαγγελματίες που εισέρχονται στον εργασιακό στίβο, οι οποίοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις τήρησης ενός γραφείου, μπορούν να αποκτήσουν την πρώτη τους επαγγελματική στέγη με βιώσιμο κόστος.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας